background
จอห์นเดียร์ แรงจริง คุ้มจัด ประหยัดน้ำมัน

รถแทรกเตอร์ 45-50 แรงม้า ให้แรงบิดสูงที่รอบต่ำ การประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม

ออกรถแทรคเตอร์วันนี้ดาว์นเริ่มต้นเพียง 29,000บาท

รถแทรกเตอร์ 36 แรงม้า เพื่อทุกสภาพไร่นา ประหยัดน้ำมัน เป็นเยี่ยม

พบกันที่โชว์รูม สมบูรณ์แทรคเตอร์ จอห์นเดียร์ บุรีรัมย์

จอห์นเดียร์ พลิกดินอุดม สู่ชีวิตสมบูรณ์

กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทีมงานจอห์นเดียร์ ที่มาสนุกสนานกันในงาน thank u party's

data/file/news/n102433.jpg

งาน thank u party's | หจก. สมบูรณ์แทรคเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ 

กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทีมงานจอห์นเดียร์  ที่มาสนุกสนานกันในงานขอบคุณลูกค้า 

#ขอบคุณจากใจทีมงาน สมบูรณ์แทรคเตอร์ จอห์นเดียร์ บุรีรัมย์ค่ะ