background
จอห์นเดียร์ แรงจริง คุ้มจัด ประหยัดน้ำมัน

รถแทรกเตอร์ 45-50 แรงม้า ให้แรงบิดสูงที่รอบต่ำ การประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม

ออกรถแทรคเตอร์วันนี้ดาว์นเริ่มต้นเพียง 29,000บาท

รถแทรกเตอร์ 36 แรงม้า เพื่อทุกสภาพไร่นา ประหยัดน้ำมัน เป็นเยี่ยม

พบกันที่โชว์รูม สมบูรณ์แทรคเตอร์ จอห์นเดียร์ บุรีรัมย์

จอห์นเดียร์ พลิกดินอุดม สู่ชีวิตสมบูรณ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศและพันธกิจ

วิสัยทัศ:

หจก.สมบูรณ์แทรคเตอร์ 2000 ตั้งเป้าเป็นผู้นำในธุรกิจรถแทรคเตอร์ และอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยยึดมั่นสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

พันธกิจ:

มุ่งมั่นส่งต่อสินค้าคุณภาพ พัฒนาการบริการ โดยระบบมาตรฐาน