background
จอห์นเดียร์ แรงจริง คุ้มจัด ประหยัดน้ำมัน

รถแทรกเตอร์ 45-50 แรงม้า ให้แรงบิดสูงที่รอบต่ำ การประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม

ออกรถแทรคเตอร์วันนี้ดาว์นเริ่มต้นเพียง 29,000บาท

รถแทรกเตอร์ 36 แรงม้า เพื่อทุกสภาพไร่นา ประหยัดน้ำมัน เป็นเยี่ยม

พบกันที่โชว์รูม สมบูรณ์แทรคเตอร์ จอห์นเดียร์ บุรีรัมย์

จอห์นเดียร์ พลิกดินอุดม สู่ชีวิตสมบูรณ์

สมบูรณ์แทรคเตอร์ จอห์นเดียร์ สาขาบุรีรัมย์ ออกรถแทรคเตอร์วันนี้ ดาวน์เพียง 0 บาท

data/file/news/n183748.jpg

สมบูรณ์แทรคเตอร์ จอห์นเดียร์ สาขาบุรีรัมย์ ออกรถแทรคเตอร์วันนี้ ดาวน์เริ่มต้นเพียง 29,000บาท....
สนใจติดต่อเบอร์ 083-0905546